QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN ROHTO PREMIUM CLUB

I. HẠNG THÀNH VIÊN

Chi Tiêu Tích Lũy
Kể từ lúc Khách Hàng đăng ký thành viên & mua sắm trên website https://shop.rohto.com.vn,
nếu tổng giá trị đơn hàng đạt Chi Tiêu Tích Lũy theo quy định, Khách Hàng sẽ được nâng cấp Hạng Thành Viên và được hưởng ưu đãi tương ứng.

Chi Tiêu Tối Thiểu Hàng Năm
Để duy trì & giữ nguyên Hạng Thành Viên cho năm tiếp theo, Khách Hàng cần đạt Chi Tiêu Tối Thiểu Hàng Năm (tính từ ngày 1/1 đến 31/12 của năm đó). Cụ thể như sau :

 + Thành Viên Silver : không yêu cầu
 + Thành Viên Gold : đạt chi tiêu tối thiểu 3 triệu
 + Thành Viên Diamond : đạt chi tiêu tối thiểu 6 triệu
 + Thành Viên Premium : đạt chi tiêu tối thiểu 12 triệu
 
Khi Khách Hàng không đạt Chi Tiêu Tối Thiểu Hàng Năm, thì Hạng Thành Viên sẽ được hạ xuống 1 bậc liền kề. Việc hạ bậc chỉ thực hiện 1 lần duy nhất. Nếu năm tiếp theo khách hàng vẫn không thể duy trì mức chi tiêu tối thiểu của Hạng Thành Viên đang giữ. Hạng Thành Viên đang giữ vẫn được duy trì mà không bị hạ thêm bậc nào nữa.

Nếu muốn thăng Hạng Thành Viên, Khách Hàng cần đạt Chi Tiêu Tối Thiểu Hàng Năm thỏa điều kiện quy định.

Việc xét duyệt lại Hạng Thành Viên sẽ được tự động thực hiện vào ngày đầu tiên (1/1) của năm tiếp theo.
 
Ví dụ :
Năm 2022: Khách Hàng A là thành viên Gold, có tổng chi tiêu tích lũy là 20 triệu từ ngày 1/1/2022 đến 1/12/2022,nên Khách Hàng được thăng lên Hạng Thành Viên Diamond vào ngày 1/12/2022.

Ngày 1/1/2023, hệ thống tự động xét duyệt thăng/hạ Hạng Thành Viên. Tổng Chi Tiêu Tích Lũy năm 2022 là 20 triệu, nên Khách Hàng thuộc Hạng Thành Viên Diamond.

Từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023:

+ Nếu Chi Tiêu Tối Thiểu >= 6 tr: Khách Hàng vẫn giữ hạng Thành viên Diamond trong năm 2024.

+ Nếu Chi Tiêu Tối Thiểu <   6 tr: Hạng Thành viên bị hạ 1 bậc, Khách Hàng trở thành Thành viên Gold từ ngày 1/1/2024.

      * Để thăng lên lại Thành viên Diamond, khách hàng cần Chi Tiêu Tối Thiểu 6 triệu trong năm 2024

      * Nếu khách hàng Chi Tiêu Tối Thiểu < 3 triệu trong năm 2024, (với Chi Tiêu Tối Thiểu của Hạng Thành Viên Gold = 3 triệu/năm) thì đến ngày 1/1/2025 khi xếp lại Hạng Thành Viên, khách hàng vẫn là Thành Viên Gold, không bị hạ xuống thành viên Bạc

II ĐẶC QUYỀN ƯU ĐÃI

Quy đổi Tiền thành Điểm Thưởng và Điểm Thưởng thành Tiền

Khi mua hàng trên website https://shop.rohto.com.vn với mỗi 100,000 đồng trong giá trị đơn hàng, Khách Hàng sẽ tích lũy được 1 số Điểm Thưởng nhất định . tùy theo Hạng Thành Viên của Khách Hàng.

 + Thành Viên Silver        : 100,000 đồng = 1 Điểm Thưởng
 + Thành Viên Gold         : 100,000 đồng = 2 Điểm Thưởng
 + Thành Viên Diamond : 100,000 đồng = 5 Điểm Thưởng
 + Thành Viên Premium : 100,000 đồng = 20 Điểm Thưởng

Số Điểm Thưởng này tự động được lưu trữ trong Tài Khoản Thành Viên, sẽ tự động hiển thị tại trang Thanh Toán khi đặt (các) đơn hàng tiếp theo. Khách Hàng có thể chọn đối Điểm Thưởng thành giá trị Tiền để chiết khấu cho đơn hàng của mình. với 1 điểm thưởng tương đương 1,000 đồng.

Thời hạn đổi và sử dụng Điểm Thưởng : trong cùng năm tính lũy

Điểm Thưởng sẽ tự động bằng 0 vào ngày đầu tiên (1/1) của năm tiếp theo và không thể hoàn lại.

Ví dụ : Bảng minh họa ưu đãi giảm giá cho đơn hàng tiếp theo khi các Hạng Thành viên mua đơn hàng trị giá 500,000 đồng

Hạng Thành Viên

Giá trị Đơn hàng đầu tiên

Điểm thưởng

Giảm giá cho đơn hàng tiếp theo

Chiết khấu
Thành Viên Silver 500,000 đồng  5 điểm 5,000 đồng

1%

Thành viên Gold 500,000 đồng  10 điểm 10,000 đồng 2%
Thành viên Diamond 500,000 đồng  25 điểm 25,000 đồng 5%
Thành viên Premium 500,000 đồng  100 điểm 100,000 đồng 20%

 

 + Thành viên Silver : mua đơn hàng 500,000 đồng -> đổi được 5 điểm thưởng. tương đương giảm 5,000 đồng cho đơn hàng tiếp theo (chiết khấu 1%)

 + Thành viên Vàng: mua đơn hàng 500,000 đồng -> đổi được 10 điểm thưởng, tương đưởng giảm 10,000 đồng cho đơn hàng tiếp theo (chiết khấu 2%)

 + Thành viên Diamond: mua đơn hàng 500,000 đồng -> đổi được 25 điểm thưởng ,tương đương giảm 25,000 đồng cho đơn hàng tiếp theo (chiết khấu 5%)

 + Thành viên Premium: mua đơn hàng 500,000 đồng -> đổi được 100 điểm; tương đương giảm 100,000 đồng cho đơn hàng tiếp theo (chiết khấu 20%)

Ưu đãi Phiếu Giảm Giá (Voucher) vào các dịp đặc biệt
Tùy theo Hạng Thành Viên, mà Khách Hàng có thể nhận được Phiếu Giảm Giá (Voucher) trong dịp Tết Nguyên Đán (15/1), Quốc Tế Phụ Nữ (8/3), Sinh Nhật Rohto Mentholatum (Ngày thành lập công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam) (1/9).

Tổng giá trị ưu đãi Phiếu Giảm Giá trong 1 năm của các Hạng Thành Viên như sau :
 + Thành Viên Silver        : voucher 50,000 đồng
 + Thành Viên Gold         : voucher 350,000 đồng
 + Thành Viên Diamond : voucher 1,2 triệu
 + Thành Viên Premium : voucher 3,5 triệu

Ưu đãi Khác

Ngoài các chương trình ưu đãi trên, Rohto Premium Store sẽ có các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác dành riêng cho Thành Viên Rohto Premium Club được cập nhật định kỳ trên website https://shop.rohto.com.vn.

III. QUY ĐỊNH CHUNG
Để trở thành Thành Viên Rohto Premium Club, Khách Hàng cần đăng ký Tài Khoản Thành Viên tại đây

Sau khi đăng ký và có Tài Khoản Thành Viên, để hưởng đầy đủ các Ưu Đãi Đặc Quyền chỉ dành cho Thành Viên Rohto Premium Club, Khách Hàng cần đăng nhập Tài Khoản Thành Viên mỗi lần mua hàng. Trường hợp Khách Hàng quên đăng nhập, hệ thống sẽ không nhận dạng được và Rohto Premium Store sẽ không thể hoàn trả bất kỳ Điểm Thưởng/Ưu Đãi nào cho Khách hàng.

Rohto Premium Store quản lý thông tin thành Viên Rohto Premium Club thông qua Tài Khoản Thành Viên trực tuyến, không cấp phát Thẻ Thành Viên vật lý. Khách Hàng có thể tra cứu toàn bộ thông tin về Điểm Thưởng, lịch sử đơn Hàng, v.v... tại mục Tài Khoản Sau khi đăng nhập Tài Khoản thành Viên trên website https://shop.rohto.com.vn

Đối với trường hợp đơn hàng của Khách Hàng Thành Viên bị hủy/giao hàng thất bại vì bất cứ lý do gì :

 + Chi Tiêu Tích Lũy và Điểm Thưởng tích lũy của đơn hàng đã hủy/giao hàng thất bại sẽ không được hoàn lại

 + Điểm Thưởng được quy đổi thành Tiền để chiết khấu trong đơn hàng đã hủy/giao hàng thất bại sẽ được hoàn lại trong Tài Khoản của Khách hàng hoặc dưới dạng Phiếu Giảm Giá

Chương trình chỉ áp dụng cho Khách Hàng tiêu dùng cá nhân. Nếu Khách Hàng cần mua với số lượng lớn , vui lòng liên hệ Hotline 1900 3378 để được tư vấn hỗ trợ.

Trường hợp phát hiện/nghi vấn Khách hàng mua đi bán lại, Rohto có quyền hủy không giao tất cả các đơn hàng đang chờ xử lý , đồng thời hủy Tài Khoản Thành Viên vĩnh viễn, không hoàn lại bất kỳ ưu đãi/quyền lợi nào mà Khách hàng này đã được tích lũy trước đó.

Rohto Premium Store có thể thay đổi Quy định về Chính Sách Ưu Đãi Thành Viên Rohto Premium Club mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra với Khách Hàng, liên quan đến Chính Sách Ưu Đãi Thành Viên của Rohto Premium Club, Rohto sẽ xử lý dựa trên Quy Định đã niêm yết trên website https://shop.rohto.com.vn và theo Pháp Luật hiện hành. Trường hợp không có các tham chiếu liên quan để làm căn cứ xử lý, phán quyết của Rohto sẽ là phán quyết cuối cùng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý Khách vui lòng liên hệ Hot line 1900 3378 hoặc email eshop.cs@rohto.com.vn

© 2015 Bản quyền của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Số ĐKKD: 3700239769 do Sở KHĐT T. Bình Dương cấp ngày 23/09/1998